• Hier vindt u belangrijke informatie over verplichte bar- en keukendiensten

  Beste leden van C.K.C Kinderdijk,

  Het bemensen van de bar- en keukendiensten is ieder jaar weer een belangrijke taak. Daarom hebben wij als bestuur enige verplichtingen opgesteld. Niets is vervelender dan dat de bar gesloten is omdat er geen bardienst aanwezig is en u behoefte heeft aan een verfrissing na gedane inspanning. Tijdens de ledenvergadering van 2009 is met grote meerderheid ingestemd om een  boete-systeem in te voeren bij het niet komen opdagen bij de verplicht gestelde bardienst. Het BOETE bedrag is € 30,00 als er geconstateerd wordt dat men niet is komen opdagen. Verzaakt u om een voor een vervanger te zorgen, dan zal de consequentie zijn dat u een vordering krijgt voor het betalen van voornoemd bedrag.

  Trainingsavonden. 

  Aan het begin van ieder seizoen kunt u zichzelf indelen op een avond naar keuze. Echter dit mag niet op een eigen trainingsavond. Verder kan er maar 1 persoon per avond indelen. Ga je als 2e voor de “gezelligheid” mee dan telt dit niet als bardienst. De verantwoordelijkheid ligt nu grotendeels bij u zelf. Na een vooraf aangegeven datum zullen diegenen die zich niet zelf hebben ingeschreven worden ingedeeld door  de beheerders. U loopt dan het risico dat u wordt gepland op een datum dat het u niet uitkomt en u zelf voor vervanging moet zorgen.

  Zaterdagen

  Op zaterdag geldt er een verplichting voor de ouders van jeugdteams om een ochtend achter de bar te helpen. Elk team komt ongeveer 2 x per jaar aan de beurt op een vooraf aangegeven datum. Per team is een contactouder verantwoordelijk voor de invulling van de bardienst. Deze contactouders worden aan het begin van het jaar gevraagd.

  Ter ondersteuning van de frituurdienst zullen de A-leden worden ingedeeld. Per keer zal een team worden vermeld op de weekbrief. Er zijn per keer 2 leden nodig. De werkzaamheden omvatten het aannemen van de bestellingen en deze verwerken via de kassa. Op deze dag ben je onderdeel van de keukenbrigade en zal je worden aangestuurd door een vaste vrijwilliger.

  Omdat we met name in de zaal ook op de zaterdagavond spelen zullen we met elkaar deze diensten in moeten vullen. Aan de hand van de jaarplanning zal er per zaterdag een seniorenteam worden ingedeeld. De aanvoerder zorgt voor 1 of 2 spelers al dan niet ter ondersteuning van een barvrijwilliger.

  Bestuur CKC Kinderdijk