• Ledenadministatie & Contributie

 • Contributies per 1-10-2019 Zelf betalen Automatische incasso
  tot 8 jaar Euro 10.75 Euro 10.75
  8 t/m 14 jaar Euro 14.25 Euro 14.00
  15 t/m 18 jaar Euro 16.75 Euro 16.50
  19 jaar en ouder Euro 21.25 Euro 21.00
  Midweek Euro 13.00 Euro 12.75
  Kangoeroes Euro 7.50 Euro 7.25
  Rustende leden Euro 6.75 Euro 6.50
 • Bij  het bereiken van de 8-, 15-, of 19 jarige leeftijd geldt per 1e van de volgende maand de hogere contributie.

 • De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen CKC Kinderdijk en de KNKV over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd (persoonlijk of schriftelijk) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie voor zover u die niet zelf kunt aanpassen in de KNKV app van CKC Kinderdijk. Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de teamleider wordt doorgegeven.

  Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie per e-mail aan contributie@ckc-kinderdijk.nl

  Vermeld uw lidcode en/of geboorte datum om vergissingen te voorkomen.

 • Direct aanmelden!

 • Veel gestelde vragen

  Wanneer ben je volwaardig (spelend) lid bij CKC Kinderdijk?
  Je bent volwaardig lid bij CKC Kinderdijk als er een volledig ingevuld aanmeldformulier binnen is gekomen bij de ledenadministratie en je als bondslid bij de KNKV bent aangemeld. Hieraan voorafgaand kan er in overleg met de Technische Commissie (TC) een aantal proeftrainingen worden mee gedaan (3 trainingen), hiervoor is opgave van naam, geboortedatum en mailadres, (dit in verband met interne communicatie, verzekering en calamiteiten) bij de TC  voldoende; je bent dan aspirant-lid. Na deze periode zal er gevraagd worden of je lid wilt worden. Je gaat dan een leeftijdsgebonden contributie betalen.

  Voor welke periode betaal ik contributie?
  Volgens de statuten van CKC Kinderdijk is ieder lid verplicht om de door het bestuur vastgestelde contributie tot het einde van een seizoen te voldoen. Alleen het bestuur is bevoegd, wegens bijzondere redenen, om hier van af te wijken.

  Hoe moet de contributie worden voldaan?
  Via een machtiging aan de club zodat deze de contributie automatisch kan worden afschrijven. Indien dit niet mogelijk is dan is het lid zelf verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde contributie. Deze moet vooraf worden voldaan. Het lid is altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.

  Wanneer stopt het lidmaatschap en contributieverplichting?
  Alleen aan het einde van het seizoen kan worden opgezegd, dit moet per mail of brief gebeuren bij leden@ckc-kinderdijk.nl.  Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur  worden voorgelegd.

  Hoe gaat CKC Kinderdijk met achterstand in de contributie om?
  Richtlijn voor wat betreft de contributiebetaling.

  Maandelijkse betaling blijft om wat voor reden dan ook uit:

  • Laatste week van de maand gaat er een  verzoek om de betaling zelf te regelen via de mail naar het betreffende lid.

  Geen betaling en/of reactie op de mail:

  • Na 8 weken tweede poging bij de bank om te innen verhoogd met 2 euro administratie kosten

  Betaling blijft uit:

  • Na 12 weken tweede mail met daar in termijn voor betaling.

  Betaling blijft uit:

  • Brief en mail naar lid met een uiterste betalingstermijn anders uitsluiting van wedstrijden en training. Kopie van de brief naar teammanager/trainer coach

  Betaling blijft uit:

  • Lidmaatschap wordt per einde van het seizoen beëindigd en gemeld bij de KNKV zodat betrokkene ook niet naar een andere club kan gaan. Afhankelijk van de situatie zal dan worden besloten al dan niet een incassobureau in te schakelen.

  Het is aan het bestuur om hier in bepaalde gevallen van af te wijken.

  Wanneer mag een lid meedoen aan wedstrijden?
  Een lid mag alleen mee doen aan wedstrijden als hij of zij als bondslid is aangemeld bij de KNKV en een leeftijdgebonden contributie betaald. Tevens moet hij of zij vanaf de jeugd in het bezit zijn van een digitale spelerspas. Door schorsingen van de KNKV kan men voor korte- of langere tijd uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden.

  Niet speelgerechtigd en toch meespelen?
  Mocht een speler(ster) niet speelgerechtigd zijn en toch spelen is hij of zij strafbaar en zullen we de daaruit voorvloeiende kosten op het lid verhalen.