• Ledenadministatie

 • De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen CKC Kinderdijk en de KNKV over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd (persoonlijk of schriftelijk) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie voor zover u die niet zelf kunt aanpassen in de KNKV app van CKC Kinderdijk. Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de teamleider wordt doorgegeven.

 • Het lidmaatschap ga je aan voor de duur van een heel competitiejaar. Het jaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni het jaar daarop. CKC Kinderdijk betaalt voor elk lid contributiegeld aan de bond. Als CKC Kinderdijk niet tijdig het lid afmeldt is CKC Kinderdijk verplicht om het hele jaar bondsgeld voor dat lid te betalen. Om die reden zal het hele jaar, ook als er eerder wordt opgezegd, contributie betaald moeten worden. Word lid door op onderstaande button te klikken en vul het formulier in.

  Download hier het aanmeldformulier

 • Opzeggen

  Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie voor 1 juni door een mail te sturen naar onze ledenadministratie leden@ckc-kinderdijk.nl.

 • Veel gestelde vragen

  Wanneer ben je volwaardig (spelend) lid bij CKC Kinderdijk?
  Je bent volwaardig lid bij CKC Kinderdijk als er een volledig ingevuld aanmeldformulier binnen is gekomen bij de ledenadministratie en je als bondslid bij de KNKV bent aangemeld. Hieraan voorafgaand kan er in overleg met de Technische Commissie (TC) een aantal proeftrainingen worden mee gedaan (3 trainingen), hiervoor is opgave van naam, geboortedatum en mailadres, (dit in verband met interne communicatie, verzekering en calamiteiten) bij de TC  voldoende; je bent dan aspirant-lid. Na deze periode zal er gevraagd worden of je lid wilt worden. Je gaat dan een leeftijdsgebonden contributie betalen.

  Wanneer mag een lid meedoen aan wedstrijden?
  Een lid mag alleen mee doen aan wedstrijden als hij of zij als bondslid is aangemeld bij de KNKV en een leeftijdgebonden contributie betaald. Tevens moet hij of zij vanaf de jeugd in het bezit zijn van een digitale spelerspas. Door schorsingen van de KNKV kan men voor korte- of langere tijd uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden.

  Niet speelgerechtigd en toch meespelen?
  Mocht een speler(ster) niet speelgerechtigd zijn en toch spelen is hij of zij strafbaar en zullen we de daaruit voorvloeiende kosten op het lid verhalen.

  Wanneer stopt het lidmaatschap en contributieverplichting?
  Alleen aan het einde van het seizoen kan worden opgezegd, dit moet per mail of brief gebeuren bij leden@ckc-kinderdijk.nl.  Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur  worden voorgelegd.