• Een beetje opvoeder

  Na gezin en school wordt de sportvereniging ook wel de derde opvoeder genoemd. Veel jeugd in Nederland is lid van een sportvereniging. Die heeft daardoor grote invloed op het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren komen doorgaans met veel plezier bij de sportclub. Daarom is het belangrijk dat een sportvereniging een sociaal veilige plaats is voor kinderen.

 • Rol van de vereniging

  CKC Kinderdijk is een vereniging waar zich activiteiten afspelen die het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van alle kinderen en ouders. We vinden het belangrijk dat onze trainers en coaches zich bewust zijn van de invloed en rol die ze hebben op hun groep en op de kinderen. Het bevorderen van een pedagogisch klimaat op onze sportvereniging moet zorgen voor een positieve ontwikkeling van jeugdleden.

 • Taken van de vertrouwenspersoon

  • luisteren naar de klacht of het probleem
  • in samenspraak met de persoon in kwestie
  • bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn
  • bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing
  • afhankelijk van de klacht of het probleem, doorverwijzen naar hulpverlening
  • begeleiden van de aanvrager in het verdere verloop van de melding
 • Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersonen, Barbara Guldemond, Hilmar van Es  & Elizabeth vd Markt-Heijes zijn binnen onze korfbalvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die als lid, ouder, vrijwilliger, kaderlid, supporter of gast van onze vereniging wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de club of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de club afspeelt of heeft afgespeeld.

 • Strikt vertrouwelijk

  De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er ook voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De vertrouwenspersoon kan het bestuur in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag maar hij of zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie, dus zonder vermelding van de naam van de persoon in kwestie. Als het gaat om ernstige incidenten, zoals seksuele intimidatie, werkt de vertrouwenspersoon volgens het Protocol Sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren seksuele intimidatie van NOC*NSF ( zie  centrum veilige sport ).

 • Barbara Guldemond +316 83 91 73 32

  Barbara Guldemond
 • Hilmar van Es +316 13 37 08 83

  Hilmar van Es
 • Elizabeth vd Markt-Heijes +316 26 21 24 85

  Elizabeth vd Markt-Heijes